Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Νέα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2021 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Άρθρο 83 του ν.4727/2020)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2021 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Άρθρο 83 του ν.4727/2020)

Πληρωμές των έργων και επενδύσεων του «Αναπτυξιακού νόμου»

  • Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ορίστηκε υπόλογος για τις πληρωμές των έργων και επενδύσεων του «Αναπτυξιακού νόμου».

  • Κατά τη διάρκεια του 2015-2016, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει σε υποβολές προτάσεων σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα όπως:

   • INTERREG EUROPE

   • INTERREG MED

   • INTERREG ADRION

   • INTERREG BALKAN

   • HORIZON

   • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΟΧ)

   • ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ κ.λ.π.

σε θέματα: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια, Τουρισμός, ΜΜΕ/Τροφίμων, Διαχείριση Υδάτων, Ενεργειακή Καινοτομία κ.λ.π.