Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πράσινο Ταμείο

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των πόρων καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το «Πράσινο Ταμείο» προχώρησε στον ορισμό των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ως υπόλογους διαχειριστές των πιστώσεων που κατανέμονται για την υλοποίηση από τις Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έργων και δράσεων για την αξιοποίηση των πράσινων πόρων. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2010 με την διαχείριση έργων και δράσεων των Διευθύνσεων Δασών των τεσσάρων νομών της Κρήτης με πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και έκτοτε συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια έργα και δράσεις που υλοποιούνται ή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί:

  • Συντήρηση και βελτίωση δασικών οδικών δικτύων των 4 νομών της Κρήτης

  • Καθαρισμοί – συντηρήσεις δασικών δρόμων – λωρίδων σε Δημοτικά Διαμερίσματα των νομών

  • Καλλιέργειες δασικών φυτωρίων

  • Πρόγραμμα πρόληψης λαθροϋλοτομιών

  • Προγράμματα αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας

  • Ανάπτυξη θηραματοπονίας και ιχθυοπονίας ορεινών υδάτων

  • Δαπάνες λειτουργίας εκτροφείων θηραμάτων και αιγάγρων Ν. Δίας, Ν. Θοδωρού και Ν. Αγίων Πάντων

  • Προστασία του φοινικοδάσους Βάι της λεκάνης απορροής του και της ευρύτερης περιοχής από την προσβολή του εντόμου Rhynghoforys ferrygeneus – Επέκταση αναδάσωσης φοινικοδάσους – Οργάνωση επισκεψιμότητας.

Οι πιστώσεις που έχει διαχειριστεί το ΠΤΑ Κρήτης μέχρι 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των 776.046,58. Ανά έτος παρουσιάζονται παρακάτω:

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

2012

269.513,89

2013

186.505,31

2014

216.224,59