Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και το απαρέγκλιτο εφαρμογής των διαδικασιών λειτουργίας του ΠΤΑ πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, καθορίστηκαν και καταγράφηκαν οι κανόνες, οι ενέργειες και η διαδικασία μεθόδευσης και υλοποίησης του συνόλου των αρμοδιοτήτων του ΠΤΑ Κρήτης. Εφαρμόστηκε το σύστημα ποιότητας , ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης (TUV Hellas) και το Ταμείο έλαβε το πιστοποιητικό ISO 9001-2000 την 20/10/2008.