Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

BRANDING ΠΕΡΙΟΧΩΝ UNESCO ΚΡΗΤΗΣ

«Branding περιοχών UNESCO Κρήτης»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5057228 συνολικής

εκτιμώμενης αξίας προϋπολογισμού

1.000.680,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Η Πράξη αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων ψηφιακής προβολής και σήμανσης των περιοχών UNESCO Κρήτης όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα παραδοτέων της Πράξης «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5057228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. 2020ΕΠ00210048, της Πράξης με κωδικό MIS 5057228 (Απόφαση Ένταξης: 4097/04-09-2020)

Για περισσότερες πληροφορίας επισκεφτείτε το site μας

https://www.unescositesincrete.gr/