Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ στην υπ΄αριθμ΄ 5341/25-7-2023 Ανακοίνωση - ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης  ανακοινώνει την

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης υποψηφίων, προσληπτέων και απορριπτέων, στην υπ΄αριθμ΄ 5341/25-7-2023  Ανακοίνωση - ΣΟΧ 1/2023  για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων εποχιακού προσωπικού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 19/02/2024 .

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΟΧ ΠΤΑ.pdf)ΣΟΧ ΠΤΑ.pdf[ ]596 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της

  • ανακοίνωσης-ενημέρωσης που αναρτήθηκε στο ΠΤΑΚ, στην ιστοσελίδα του ΠΤΑΚ, στην Περιφέρεια Κρήτης και στον Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι για την υπ΄αριθμ΄ 5341/25-7-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο στις 24-01-2024, ημέρα Τετάρτη,προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία είχε διακοπεί στις 07-09-2023, λόγω της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών  κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αρχών,

Ενημερώνουμε τους ήδη συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να στείλουν κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, συμπληρωματικά ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αρχική τους αίτηση.

Παρακαλούμε να γίνεται ρητή μνεία της αρχικής αίτησης και του αριθμού πρωτοκόλλου που αυτή έχει λάβει για λόγους διευκόλυνσης της Υπηρεσίας μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για την εγκεκριμένη από το ΑΣΕΠ υπ΄αριθμ΄ 5341/25-7-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη με σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων εποχιακού προσωπικού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο στις 24-01-2024, ημέρα Τετάρτη,  προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία είχε διακοπεί στις 07-09-2023, λόγω της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών  κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αυτοδιοικητικών αρχών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης του Ν. Ηρακλείου


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Ανακοινώνει

Τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης του Ν. Ηρακλείου

Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 17/12/2021.

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.

Σελίδα 1 από 9