Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών των Δράσεων Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη  (Παραδοτέο 2.4.3) , του Πολλαπλασιασμού Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Λοιπά Συνέδρια. (Παραδοτέο 2.4.4), της Διαμόρφωσης της Κοινής Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας Κύπρου (Παραδοτέο 4.4.1) και την Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, κλπ.) (Παραδοτέο 4.4.2).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - D.Ρ.Ο.) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER -  D.Ρ.Ο.) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (GDPR.pdf)GDPR.pdf[ ]516 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.4.3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.4.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.4.2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΜΕ EUROPE DIRECT 2018.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ EUROPE DIRECT 2018.pdf[ ]134 kB

Σελίδα 1 από 6