Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες οι τοπικές κοινωνίες- όχι μόνο μπορούν αλλά και πρέπει- να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα-επενδύσεις και σ'όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Γι 'αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη από το 1993, συμμερίζεται και εφαρμόζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός και πολιτική ο οποίος περιλαμβάνει και την ίδρυση - λειτουργία Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη:

 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική που συνδυάζει τις συμβατικές πηγές ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας., την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τις ενεργειακές καινοτομίες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
 • Υποστηρίζει συστηματικά την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα
 • Ενημερώνεικαι πληροφορεί τους πολίτες της Κρήτης για την ανάπτυξη και την παγίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης

Ειδικότερα οι Στόχοι του είναι:

 • Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συμβολή στη διαμόρφωση της σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα
 • Συντονισμός ενεργειακών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών και περιφερειακών φορέων και τον συνδυασμό τους με δραστηριότητες ή προγράμματα καινοτομίας, περιβάλλοντος, τουρισμού, γεωργίας κλπ.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράμματα και δίκτυα.
 • Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών
 • Αμερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νομοθεσία, επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.)
 • Χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών
 • Επιμόρφωση - Κατάρτιση: Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, τεχνικές επισκέψεις, ομιλίες σε σχολεία.
 • Προώθηση - Πληροφόρηση - Διάδοση: Προγραμμάτων, τεχνολογιών, εφαρμογών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιμων μεταφορών/αποφυγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή /Καινοτομίας/ Επιτυχημένων πρακτικών/Επιχειρηματικότητας κλπ.
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας.

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Διασφάλιση του Βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού
 • Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της κρητικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης – δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής με προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με αποφυγή της αλλαγής του κλίματος
 • Κατοχύρωση του περιφερειακού ενεργειακού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας και κλίματος

Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει συμμετάσχει στα προγράμματα που ακολουθούν: