Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

Επιλογή εμπειρογνώμονα για την Υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην ανάλυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος OSDDT-MED Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου

Δείτε στα συνημμένα αρχεία αναλυτικές πληροφορίες.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)Προκήρυξη[ ]1483 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]235 kB

Σελίδα 6 από 6